Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.54.249

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 1958 r.
§  10. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrom: Spraw Wewnętrznych, Finansów, Energetyki, Górnictwa Węglowego oraz Kultury i Sztuki.