Włączenie gminy Tarnogóry do okręgu sądu grodzkiego w Krasnymstawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.43.362

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 czerwca 1929 r.
o włączeniu gminy Tarnogóry do okręgu sądu grodzkiego w Krasnymstawie.

Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) zarządzam co następuje:
Utworzoną rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1929 r. Nr. 11, poz. 59) w powiecie krasnystawskim gminę wiejską Tarnogórę, włącza się do okręgu sądu grodzkiego w Krasnymstawie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.