Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.13.116

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 stycznia 1922 r.
o włączeniu gminy Miastków do powiatu Garwolińskiego.

Na zasadzie art. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. P. № 64, poz. 400) zarządza się co następuje:
§  1. Gminę. Miastków wyłącza się z powiatu łukowskiego i włącza do powiatu garwolińskiego.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 2 dniem 1 marca 1922 r.