§ 3. - Włączenie gmin: Łączki Jagiellońskie i Wojaszówka do powiatu Krosno.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.34.353

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1924 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1923 r.