Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.10.69

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 stycznia 1922 r.
o włączeniu do powiatu lwowskiego gminy "Rokitno" oraz niewcielonego jeszcze do tej gminy Obszaru dworskiego Rokitno.

Na zasadzie art. 1 i art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. P. № 64, poz. 400) zarządza się co następuje;
§  1. Gminę Rokitno oraz niewcielony do niej jaszcze obszar dworski Rokitno wyłącza się z powiatu grodeckiego i obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej grodeckiej i włącza się do powiatu lwowskiego i obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej lwowskiej
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1922 r.