Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.32.260

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 1933 r.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie i dniem 1 lipca 1922 r.