Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.32.260

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 1933 r.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.