Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.32.260

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 1933 r.
§  1. Do miasta Pułtuska włącza się wieś Górki; jednocześnie wyłącza się tą wieś z gminy Kleszewo.