§ 6. - [Udostępnienie zapisanego obrazu lub jego kopii] - Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1755

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 września 2019 r.
§  6.  [Udostępnienie zapisanego obrazu lub jego kopii]
1. 
Udostępnienie zapisanego obrazu lub jego kopii podmiotowi, o którym mowa w art. 25 ust. 6c ustawy, odbywa się niezwłocznie na żądanie tego podmiotu.
2. 
Udostępniany obraz i jego kopia nie mogą wpływać negatywnie na identyfikację, o której mowa w art. 25 ust. 6d ustawy.