§ 5. - [Informowanie o prowadzeniu wizyjnego systemu kontroli] - Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1755

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 września 2019 r.
§  5.  [Informowanie o prowadzeniu wizyjnego systemu kontroli]
Przy wejściu na teren miejsca magazynowania lub składowania odpadów objętym systemem kontroli umieszcza się informację o prowadzeniu systemu kontroli.