§ 1. - [Przedmiot regulacji] - Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1755

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 września 2019 r.
§  1.  [Przedmiot regulacji]
Rozporządzenie określa:
1)
wymagania dla prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, zwanego dalej "systemem kontroli";
2)
minimalne wymagania dla urządzeń technicznych systemu kontroli;
3)
wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu.