[Sposób unieważnienia naklejki wizowej] - § 8. - Wizy dla cudzoziemców. - Dz.U.2021.988 - OpenLEX

§ 8. - [Sposób unieważnienia naklejki wizowej] - Wizy dla cudzoziemców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.988

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2021 r.
§  8.  [Sposób unieważnienia naklejki wizowej]
W przypadku, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy, naklejkę wizową wizy krajowej unieważnia się przez przekreślenie jej na krzyż atramentem niemożliwym do wywabienia.