[Sposób umieszczenia naklejki wizowej] - § 7. - Wizy dla cudzoziemców. - Dz.U.2021.988 - OpenLEX

§ 7. - [Sposób umieszczenia naklejki wizowej] - Wizy dla cudzoziemców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.988

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2021 r.
§  7.  [Sposób umieszczenia naklejki wizowej]
Naklejkę wizową wizy krajowej umieszcza się w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym przez wklejenie odpowiednio zabezpieczonej i wypełnionej naklejki samoprzylepnej na stronie, na której odnotowano przyjęcie wniosku o wydanie wizy.