§ 5. - Wizy dla cudzoziemców. - Dz.U.2020.2459 - OpenLEX

§ 5. - Wizy dla cudzoziemców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2459

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2020 r.
§  5. 
1. 
Przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej odnotowuje się w dokumencie podróży na pierwszej wolnej stronie przeznaczonej na wizy.
2. 
Konsul odnotowuje przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej przez odciśnięcie pieczęci zawierającej co najmniej oznaczenie ambasady lub konsulatu oraz oznaczenie literowe "PL", a także datę wpływu.