§ 7. - Wierzytelności w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.36.385

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1931 r.
§  7.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.