§ 4. - Wierzytelności w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.36.385

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1931 r.
§  4.
W razie sprzedaży z licytacji nieruchomości, obciążonej wierzytelnością hipoteczną w walucie obcej lub w złotych w złocie - opis i obwieszczenie o licytacji winny podawać te wierzytelności bez przerachowania.