§ 3. - Wierzytelności w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.36.385

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1931 r.
§  3. 2
Wierzytelność, opiewająca na złote w złocie, płatna jest według równowartości 900/5332 grama czystego złota za złotego w złocie.

Aż do czasu rozpoczęcia przez Bank Polski wymiany banknotów na złoto równowartość ta obliczana będzie na dzień poprzedzający zapłatę według wartości złota, ogłaszanej w Monitorze Polskim przez Ministra Skarbu na podstawie cen czystego złota na giełdzie w New Yorku i przeciętnego kursu dolara w postaci wypłaty na New York na giełdzie w Warszawie.

Można również zastrzec, aby wierzytelność, opiewająca na złote w złocie, płatną była efektywnie złotemi monetami polskiemi.

2 § 3:

- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 1 lipca 1925 r. (Dz.U.25.76.534) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 1925 r.

- zmieniony przez art. 21 rozp. z mocą ustawy z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz.U.27.97.855) z dniem 9 listopada 1927 r.