Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.612

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2018 r.
§  2.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego od dnia 1 stycznia 2018 r.