Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.612

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2018 r.
§  1.  Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego ustala się na 4,94.