§ 2. - Wielkość zwiększenia sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.106.900

Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 2005 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.