§ 1. - Wielkość zwiększenia sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.106.900

Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 2005 r.
§  1.
Wielkość zwiększenia sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych przez dostawców hurtowych i dostawców bezpośrednich, na podstawie której są przyznawane indywidualne ilości referencyjne z krajowej rezerwy, wynosi 5.000 kg.