Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1860

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 5 września 2017 r.
w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika II do Protokołu o ochronie środowiska do Układu Antarktycznego, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r. 1

Podaje się do wiadomości, że na podstawie art. 9 ust. 3 Protokołu o ochronie środowiska do Układu Antarktycznego, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r. 2 , oraz art. 9 Załącznika II do Protokołu o ochronie środowiska do Układu Antarktycznego, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r., oraz w związku z art. IX ust. 1 Układu Antarktycznego, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r. 3 , Strony Konsultatywne Układu Antarktycznego dnia 17 kwietnia 2009 r. w Baltimore podczas XXXIII Spotkania Konsultatywnego Układu Antarktycznego zmieniły Załącznik II do Protokołu o ochronie środowiska do Układu Antarktycznego, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zmieniony Załącznik II do Protokołu o ochronie środowiska do Układu Antarktycznego, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r., wszedł w życie dnia 8 grudnia 2016 r. 4

Niniejsze państwa są związane Załącznikiem II:

Strony Konsultatywne:

Republika Argentyńska

Związek Australijski

Królestwo Belgii

Federacyjna Republika Brazylii

Republika Bułgarii

Republika Chile

Chińska Republika Ludowa

Republika Czeska

Republika Ekwadoru

Republika Finlandii

Republika Francuska

Królestwo Hiszpanii

Republika Indii

Japonia

Republika Korei

Królestwo Niderlandów

Republika Federalna Niemiec

Królestwo Norwegii

Nowa Zelandia

Republika Peru

Rzeczpospolita Polska

Republika Południowej Afryki

Federacja Rosyjska

Stany Zjednoczone Ameryki

Królestwo Szwecji

Ukraina

Wschodnia Republika Urugwaju

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Republika Włoska

Strony pozostałe:

Republika Białorusi

Republika Grecka

Kanada

Malezja

Księstwo Monako

Islamska Republika Pakistanu

Republika Portugalska

Rumunia

Konfederacja Szwajcarska

Boliwariańska Republika Wenezueli

1 Tytuł zmieniony przez pkt 6 obwieszczenia o sprostowaniu błędów z dnia 15 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2165).
2 Tekst Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2001 r. poz. 52.
3 Tekst Układu w sprawie Antarktyki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1961 r. poz. 237 oraz z 2000 r. poz. 1087.
4 Wstęp zmieniony przez pkt 6 obwieszczenia o sprostowaniu błędów z dnia 15 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2165).