Wejście w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 31 sierpnia 1994 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.41.210

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 kwietnia 1995 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 grudnia 1994 r.
w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 31 sierpnia 1994 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 12 ustęp 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 31 sierpnia 1994 r., dokonane zostały przewidziane w tym artykule notyfikacje i w związku z powyższym umowa weszła w życie dnia 24 listopada 1994 r.