Wejście w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.113.543

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 października 1995 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 czerwca 1995 r.
w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 12 ustęp 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r., dokonane zostały przewidziane w tym artykule notyfikacje i w związku z powyższym umowa weszła w życie dnia 16 czerwca 1995 r.