Wejście w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.39.197

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 kwietnia 1995 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 listopada 1994 r.
w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 12 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r., dokonane zostały przewidziane w tym artykule notyfikacje i w związku z tym powyższa umowa weszła w życie dnia 6 sierpnia 1993 r.