Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.61.655

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1999 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 kwietnia 1999 r.
w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Ammanie dnia 4 października 1997 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 27 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Ammanie dnia 4 października 1997 r., dokonane zostały przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 1999 r.