Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.39.170

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 kwietnia 1996 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 stycznia 1996 r.
w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 stycznia 1995 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 7 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 stycznia 1995 r., dokonane zostały przewidziane w tym artykule notyfikacje i w związku z powyższym umowa weszła w życie dnia 1 stycznia 1996 r.