Wejście w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1980.13.42

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 maja 1980 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 maja 1980 r.
w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 26 ustęp 1 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r., umowa ta wchodzi w życie z dniem 23 maja 1980 r.