§ 3. - Wejście w życie przepisów art. 9 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym oraz w sprawie obowiązku podatników odrębnego ujawniania w księgach: zakupu, produkcji oraz sprzedaży niektórych towarów i wyrobów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.62.488

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
§  3-8. 2
(uchylone).
2 § 3-8 uchylone przez § 42 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1949 r. o księgach handlowych i podatkowych (Dz.U.49.63.502) z dniem 1 stycznia 1950 r.