Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.38.167

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 kwietnia 1996 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 stycznia 1996 r.
w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 16 listopada 1994 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 28 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 16 listopada 1994 r., dokonane zostały przewidziane w tym artykule notyfikacje i w związku z tym powyższa konwencja weszła w życie dnia 27 października 1995 r.