Art. 37. - Warunki zdrowotne żywności i żywienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.29.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 2001 r.
Art.  37.
1.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. z 1928 r. Nr 36, poz. 343 z 1934 r. Nr 110, poz. 977, z 1939 r. Nr 54, poz. 342, z 1946 r. Nr 5, poz. 44 i z 1949 r. Nr 42, poz. 311), z tym że rozporządzenie to zachowuje moc w odniesieniu do przedmiotów użytku innych niż określone w art. 1 ust. 2 niniejszej ustawy,
2)
...

.................................................