§ 4. - Warunki wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy. - Dz.U.2004.269.2673 - OpenLEX

§ 4. - Warunki wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.269.2673

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 2004 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.