§ 1. - Warunki wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy. - Dz.U.2004.269.2673 - OpenLEX

§ 1. - Warunki wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.269.2673

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 2004 r.
§  1.
Wynagrodzenie mediatora z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy, zwanego dalej "mediatorem", ustala się w wysokości:
1)
388 zł za pierwszy dzień mediacji;
2)
311 zł za drugi dzień mediacji;
3)
235 zł za trzeci i każdy następny dzień mediacji.