§ 8. - Warunki uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem. - Dz.U.1931.68.560 - OpenLEX

§ 8. - Warunki uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.68.560

Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1931 r.
§  8.
(1)
Do przyprawiania lub przerobu połowu mogą być użyte - z wyjątkiem soli - tylko materjały pochodzące z wolnego obrotu na polskim obszarze celnym a wymienione w deklaracji (§ 4).
(2)
Opakowania zagraniczne, z wyjątkiem beczek drewnianych i skrzyń, w których przywieziono do polskiego obszaru celnego połów i przetwory, podlegają ocleniu według jakości i wagi opakowania.
(3)
Zapakowany połów i przetwory winny być zaopatrzone w plomby statku. Beczki ze śledziami są wolne od plombowania.
(4)
Kapitan statku obowiązany jest sporządzić zaświadczenie dla każdej partji wysyłanej ze statku rybackiego. W tym celu otrzymuje z urzędu celnego, za zwrotem kosztów druku, książkę sznurową z zaświadczeniami, według załączonego wzoru Nr. 2. Oryginał zaświadczenia towarzyszy przesyłce aż do wejściowego urzędu celnego (§ 10), duplikat pozostaje w książce sznurowej.