§ 3. - Warunki uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem. - Dz.U.1931.68.560 - OpenLEX

§ 3. - Warunki uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.68.560

Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1931 r.
§  3.
(1)
Statki winny być przystosowane do wykonywania połowu i mogą wypływać tylko z takiego portu, położonego na polskim obszarze celnym, w którym znajduje się urząd celny I klasy.
(2)
Do uzupełniania zapasów (opakowania, soli i t. d.) flotylli rybackiej, mogą być używane zwykłe statki transportowe.