§ 12. - Warunki uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem. - Dz.U.1931.68.560 - OpenLEX

§ 12. - Warunki uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.68.560

Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1931 r.
§  12.
Sól, tak krajowego, jak i zagranicznego pochodzenia nie może być odprawiona do wolnego obrotu.