§ 10. - Warunki uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem. - Dz.U.1931.68.560 - OpenLEX

§ 10. - Warunki uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.68.560

Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1931 r.
§  10.
Przywóz połowu i przetworów do polskiego obszaru celnego ma się odbywać przez ten urząd celny, który dokonał odprawy celnej przy odjeździe statku na połów (§ 4).