§ 1. - Warunki uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem. - Dz.U.1931.68.560 - OpenLEX

§ 1. - Warunki uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.68.560

Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1931 r.
§  1.
Przy zwalnianiu od cła ryb, fok, wielorybów i innych zwierząt morskich, złowionych bezsprzecznie przez rybaków polskich lub gdańskich, lub też przez załogi statków polskich i gdańskich, oraz przetworów z tych stworzeń, wytworzonych bezsprzecznie na morzu - winien być zachowany następujący tryb postępowania.