[Wejście w życie] - § 6. - Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów... - Dz.U.2002.27.271 - OpenLEX

§ 6. - [Wejście w życie] - Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.27.271

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 kwietnia 2011 r.
§  6.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.