[Umowa między pracodawcą a pracownikiem; używanie pojazdu poza siedzibą pracodawcy lub stałym miejscem zamieszkania pracownika]... - Dz.U.2002.27.271 - OpenLEX

§ 1. - [Umowa między pracodawcą a pracownikiem; używanie pojazdu poza siedzibą pracodawcy lub stałym miejscem zamieszkania pracownika] - Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.27.271

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 kwietnia 2011 r.
§  1.  [Umowa między pracodawcą a pracownikiem; używanie pojazdu poza siedzibą pracodawcy lub stałym miejscem zamieszkania pracownika]
1. 
Zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwanych dalej "pojazdami do celów służbowych", następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w rozporządzeniu.
2. 
Zwrot kosztów używania przez pracownika pojazdu do celów służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy pracownika, określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.