Rozdział 7 - Światła zewnętrzne - Warunki techniczne tramwajów i trolejbusów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.65.344

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2011 r.

Rozdział  7

Światła zewnętrzne

§  14.
1.
Tramwaj wyposaża się w następujące światła zewnętrzne:
1)
drogowe - nie dotyczy tramwaju wyprodukowanego przed dniem 1 stycznia 1964 r. oraz tramwaju doczepnego czynnego i tramwaju doczepnego biernego, z wyjątkiem tramwaju przeznaczonego do pchania przez tramwaj silnikowy;
2)
mijania - nie dotyczy tramwaju doczepnego czynnego i tramwaju doczepnego biernego, z wyjątkiem tramwaju przeznaczonego do pchania przez tramwaj silnikowy;
3)
kierunkowskazów przednich - nie dotyczy tramwaju doczepnego czynnego i tramwaju doczepnego biernego, wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 2000 r., z wyjątkiem tramwaju przeznaczonego do pchania przez tramwaj silnikowy;
4)
kierunkowskazów bocznych - nie dotyczy tramwaju doczepnego biernego technicznego i tramwaju doczepnego biernego wyprodukowanego przed dniem 1 stycznia 2000 r.;
5)
kierunkowskazów tylnych - nie dotyczy tramwaju przeznaczonego do pchania przez tramwaj silnikowy;
6)
hamowania "stop" - nie dotyczy tramwaju przeznaczonego do pchania przez tramwaj silnikowy;
7)
pozycyjne przednie - nie dotyczy tramwaju doczepnego czynnego i tramwaju doczepnego biernego, wyprodukowanego przed dniem 1 stycznia 2000 r.;
8)
pozycyjne tylne - nie dotyczy tramwaju przeznaczonego do pchania przez tramwaj silnikowy;
9)
odblaskowe tylne inne niż trójkątne;
10)
odblaskowe boczne - nie dotyczy tramwaju o długości nieprzekraczającej 6,0 m;
11)
awaryjne - nie dotyczy tramwaju wyprodukowanego przed dniem 1 stycznia 2000 r.;
12)
przeciwmgłowe tylne - nie dotyczy tramwaju przeznaczonego do pchania przez tramwaj silnikowy oraz tramwaju wyprodukowanego przed dniem 1 stycznia 2000 r.;
13)
cofania - nie dotyczy tramwaju przeznaczonego do pchania przez tramwaj silnikowy, tramwaju dwukierunkowego oraz tramwaju wyprodukowanego przed dniem 1 stycznia 2000 r.
2.
Ponadto dopuszcza się wyposażenie tramwaju w następujące światła:
1)
drogowe - tramwaju wyprodukowanego przed dniem 1 stycznia 1964 r.;
2)
kierunkowskazów przednich - tramwaju doczepnego czynnego i tramwaju doczepnego biernego wyprodukowanego przed dniem 1 stycznia 2000 r.;
3)
kierunkowskazów bocznych - tramwaju doczepnego biernego technicznego i tramwaju doczepnego biernego wyprodukowanego przed dniem 1 stycznia 2000 r.;
4)
kierunkowskazów tylnych - tramwaju przeznaczonego do pchania przez tramwaj silnikowy;
5)
hamowania "stop" - tramwaju przeznaczonego do pchania przez tramwaj silnikowy;
6)
pozycyjne przednie - tramwaju doczepnego czynnego i tramwaju doczepnego biernego, wyprodukowanego przed dniem 1 stycznia 2000 r.;
7)
pozycyjne tylne - tramwaju przeznaczonego do pchania przez tramwaj silnikowy;
8)
awaryjne - tramwaju wyprodukowanego przed dniem 1 stycznia 2000 r.;
9)
przeciwmgłowe tylne - tramwaju wyprodukowanego przed dniem 1 stycznia 2000 r., z wyjątkiem tramwaju przeznaczonego do pchania przez tramwaj silnikowy;
10)
cofania - tramwaju wyprodukowanego przed dniem 1 stycznia 2000 r., tramwaju dwukierunkowego oraz tramwaju przeznaczonego do pchania przez tramwaj silnikowy;
11)
przeciwmgłowe przednie;
12)
odblaskowe przednie;
13)
jazdy dziennej;
14)
oświetlania sieci trakcyjnej i znaków dla niej zawieszonych;
15)
obrysowe przednie i tylne - nie dotyczy tramwaju, którego szerokość nie przekracza 2,1 m;
16)
pozycyjne boczne - nie dotyczy tramwaju o długości nieprzekraczającej 6,0 m;
17)
oświetlenia drzwi.
3.
Tramwaj silnikowy, będący tramwajem technicznym, przeznaczony do wykonywania czynności na drodze lub holowania, oraz tramwaj doczepny bierny techniczny, przeznaczony do pchania przez tramwaj silnikowy, powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej, widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza i niepowodujący oślepiania innych uczestników ruchu oraz odpowiadający następującym warunkom:
1)
liczba świateł: co najmniej jedno, nie więcej niż cztery;
2)
rozmieszczenie świateł: na dachu nadwozia (kabiny); dopuszcza się umieszczenie świateł w innym miejscu przy zapewnieniu wymaganej widoczności sygnału;
3)
powinny być włączane oddzielnym włącznikiem;
4)
włączanie świateł błyskowych powinno być niezależne od położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika oraz od włączenia innych świateł.
§  15.
1.
Światła tramwaju powinny odpowiadać następującym warunkom ogólnym:
1)
światła przeznaczone do oświetlania torów (drogi) powinny być umieszczone w sposób umożliwiający łatwą regulację kierunku strumienia świetlnego - nie dotyczy tramwaju wyprodukowanego przed dniem 1 stycznia 1964 r.;
2)
światła, o których mowa w pkt 1, powinny mieć takie same właściwości świetlne i powinny być umieszczone symetrycznie względem podłużnej płaszczyzny symetrii tramwaju; warunku symetrii rozmieszczenia nie stosuje się do pojedynczych świateł cofania i przeciwmgłowych tylnych;
3)
światła nie powinny oślepiać innych uczestników ruchu; przepisu nie stosuje się do świateł drogowych;
4)
światła mijania powinny dawać wyraźną granicę światła i cienia; przepisu nie stosuje się do świateł symetrycznych;
5)
zapalone światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a zapalone białe (żółte selektywne) z tyłu tramwaju gotowego do jazdy, z wyjątkiem światła cofania w tramwaju gotowym do jazdy do tyłu lub w czasie jazdy do tyłu;
6)
połączenia elektryczne świateł powinny zapewniać, aby:
a)
światła pozycyjne przednie i tylne, światła obrysowe (jeżeli tramwaj jest w nie wyposażony), światła pozycyjne boczne (jeżeli tramwaj jest w nie wyposażony) mogły być włączane i wyłączane tylko jednocześnie,
b)
światła drogowe, mijania i przeciwmgłowe przednie (jeżeli tramwaj jest w nie wyposażony) nie mogły być włączone, jeżeli nie są włączone równocześnie światła wymienione w lit. a; przepisu nie stosuje się do świateł drogowych lub mijania, gdy są używane do wysyłania krótkich, przerywanych sygnałów ostrzegawczych.
2.
Światła i oznakowanie odblaskowe powinny ponadto odpowiadać przepisom szczegółowym, określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.