Rozdział 7 - Przepisy końcowe. - Warunki służby przygotowawczej i zasady odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Województwa Śląskiego przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.38.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 stycznia 1939 r.

Rozdział  VII.

Przepisy końcowe.

§  34.
Szczegółowe zarządzenia w ramach rozporządzenia niniejszego z zakresu uzbrojenia, wyszkolenia, dyscypliny i technicznego wykonywania służby zarówno w oddziałach, o których mowa w § 31 ust. (1), jako też i poza tymi oddziałami - wydaje Główny Komendant Policji Województwa Śląskiego.
§  35.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 24 marca 1938 roku.