Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.154.1011

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 1997 r.
§  2. Warunki określone w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4 nie dotyczą wnioskodawców ubiegających się o uzyskanie koncesji na produkcję wyrobów winiarskich bez ich rozlewu do opakowań jednostkowych.