Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.154.1011

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 1997 r.
§  1.
1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie pozytywnej opinii techniczno-technologicznej Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych lub akredytowanej jednostki certyfikującej obowiązany jest wyposażyć obiekty produkcyjne w:
1) zbiorniki do magazynowania i przechowywania wyrobów winiarskich, których całkowita pojemność technologiczna powinna wynosić co najmniej:
a) 50% miesięcznej wielkości produkcji win gronowych,
b) 75% miesięcznej wielkości produkcji napojów fermentowanych,
c) 25% ilości rozlewanych miesięcznie wyrobów winiarskich,
2) urządzenie filtracyjne zapewniające uzyskanie wymaganej klarowności wyrobów winiarskich,
3) urządzenia do przygotowania opakowań jednostkowych, w szczególności urządzenia do ich mycia i dezynfekcji,
4) urządzenie do napełniania opakowań jednostkowych.
2. W obiektach produkcyjnych do wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich powinno znajdować się laboratorium umożliwiające przeprowadzanie analiz fizykochemicznych produkowanych i rozlewanych wyrobów.