Pomoc publiczna na pokrycie kosztów usług doradczych - Rozdział 8 - Warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de... - Dz.U.2015.299 - OpenLEX

Rozdział 8 - Pomoc publiczna na pokrycie kosztów usług doradczych - Warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.299

Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 2015 r.

Rozdział  8

Pomoc publiczna na pokrycie kosztów usług doradczych

§  35.
Pomoc publiczna na pokrycie kosztów usług doradczych jest udzielana mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który:
1)
realizuje fazę badań lub rozwoju produktu powstałego w wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych albo
2)
wprowadza na rynek po raz pierwszy produkt powstały w wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych.
§  36.
W przypadku pomocy publicznej na pokrycie kosztów usług doradczych kosztami kwalifikowalnymi są koszty tych usług:
1)
świadczonych przez konsultantów zewnętrznych;
2)
niemających charakteru ciągłego ani okresowego;
3)
niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak stałe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.
§  37.
Intensywność pomocy publicznej na pokrycie kosztów usług doradczych nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.