Pomoc publiczna na pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy publicznej na wspieranie komercjalizacji... - Dz.U.2015.299 - OpenLEX

Rozdział 7 - Pomoc publiczna na pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy publicznej na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka - Warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.299

Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 2015 r.

Rozdział  7

Pomoc publiczna na pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy publicznej na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka

§  32.
Pomoc publiczna na pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy publicznej na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka jest udzielana funduszowi, o którym mowa w § 26 ust. 1.
§  33.
Kosztami kwalifikowalnymi są koszty wstępnego rozpoznania oraz badania sytuacji prawnej i ekonomicznej potencjalnych beneficjentów pomocy publicznej na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka, ponoszone w celu oceny szansy na dokonanie komercjalizacji wyników określonych badań naukowych lub prac rozwojowych.
§  34.
Intensywność pomocy publicznej na pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy publicznej na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.