§ 6. - Warunki i tryb nabycia uprawnień do używania tytułu oficera dyplomowanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.19.79

Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1958 r.
§  6.
Tytuł oficera dyplomowanego nie przysługuje oficerom, którzy ukończyli kursy doskonalenia oficerów lub wyższe akademickie kursy organizowane przy akademiach wojskowych.