§ 4. - Warunki i tryb nabycia uprawnień do używania tytułu oficera dyplomowanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.19.79

Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1958 r.
§  4.
Tytuł oficera dyplomowanego uzyskują również oficerowie, którzy odbyli wyższe studia wojskowe za granicą i uzyskali dyplom ukończenia tych studiów:
1)
w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich:
a)
w Wyższej Akademii Wojskowej imienia Woroszyłowa,
b)
w Akademii imienia Frunze,
c)
w innych akademiach wojskowych - w przypadku ukończenia studiów na fakultetach o specjalności dowódczej;
2)
w Republice Czechosłowackiej w Akademii imienia Klementa Gottwalda.