§ 2. - Warunki i tryb nabycia uprawnień do używania tytułu oficera dyplomowanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.19.79

Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1958 r.
§  2.
Tytuł oficera dyplomowanego przysługuje oficerom, którzy ukończyli studia wyższe w Akademii Sztabu Generalnego imienia Generała Broni Karola Świerczewskiego i uzyskali dyplom ukończenia tych studiów.