§ 12. - Warunki i tryb kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.74.657

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2005 r.
§  12.
Na rehabilitację leczniczą kieruje się do zakładów rehabilitacji leczniczej prowadzonych przez Kasę oraz do zakładów rehabilitacji leczniczej prowadzonych przez inne niż Kasa podmioty, z którymi Prezes Kasy zawarł umowę, wyłącznie po przeprowadzeniu konkursu ofert.